dijous, 2 de juliol de 2015

Llibres Cicles formatius Grau Mig curs 2015-16

Per descarregar els llibres dels diferents Cicles formatius de Grau Mitjà, feu clic a cada un dells i al curs que us interesi:

1er CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CAI) cliqueu aquí
1er COMERÇ (COM) cliqueu aquí
1er GESTIÓ ADMINISTRATIVA (GES) cliqueu aquí
2n GESTIÓ ADMINISTRATIVA (GES) cliqueu aquí
1er INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES AUTOMATIQUES (MIEA) cliqueu aquí
2n INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES AUTOMATIQUES (MIEA) cliqueu aquí
1er MECANITZACIO (MEC)cliqueu aqui
1er SISTEMES MICROINFORMATICS I XARXES (SIX)cliqueu aqui
2n SISTEMES MICROINFORMATICS I XARXES (SIX)cliqueu aqui
1er SOLDADURA (SOL) cliqueu aqui

No us deixeu en qualsevol cas de seguir les instruccions de com omplir els fulls.

Si no hi ha l'enllaç es que el centre no ens ha indicat cap llibre per aquell cicle/curs.