dilluns, 17 de març del 2008

Primer concurs de fotografia ambiental

Es convoca el primer concurs de fotografia ambiental de l’Institut Jaume Huguet dins el marc de les activitats de la diada de Sant Jordi.

BASES
1. Participants
El concurs és obert a tota la comunitat educativa de l’IES Jaume Huguet.
2. Tema
El medi ambient.
3. Categories
Categoria 1: Alumnat d’ESO.
Categoria 2: Alumnat de Batxillerat.
Categoria 3: Alumnat de Cicles Formatius.
Categoria 4: Pares, mares, professorat i PAS.
4. Presentació de les fotografies
Les fotografies presentades han de ser inèdites: no poden haver estat publicades ni presentades en cap altre concurs.
Les fotografies han de ser digitals, cal lliurar-ne l’arxiu amb el nom de la foto i mida màxima d’1 Mb.
En el correu cal fer-hi constar: nom de l’autor / categoria / curs i ensenyament / nom de la fotografia.
5. Termini de Presentació
Cal enviar-les a l’adreça de correu electrònic iesjaumehuguet.ev@gmail.com, abans del dia 7 d’abril de 2008.
Les fotografies seran penjades a la pàgina web del centre el dia 9 d’abril i l’autor cedirà els drets d’ús de la imatge amb finalitats no lucratives al Centre.
6. Premis
Es concedirà un premi per a cadascuna de les categories: consistent en una tarja regal de 30€.
El lliurament dels premis es durà a terme el dia 23 d’abril durant el transcurs de la celebració de la diada de Sant Jordi.
Les fotografies seran exposades a la pàgina web de l’institut. www.iesjaumehuguet.cat/escolaverda/
7. Jurat
Comitè ambiental del centre.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases